مراسم روضه چهارشنبه های بیت حضرت امام خمینی

روضه های هفتگی

مراسم روضه چهارشنبه های بیت حضرت امام خمینی

هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت 11 مراسم روضه در بیت معظم امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف برگزار می گردد.

شنبه, آذر 11, 1402 11:17
برگزاری مراسم سیزده آبان در بیت امام نجف اشرف

برگزاری مراسم سیزده آبان در بیت امام نجف اشرف

برگزاری مراسم سیزده آبان در بیت امام نجف اشرف

شنبه, آبان 13, 1402 12:19
صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3

یادداشت

حدیث هفته

حدیث هفته

حدیث هفته

و ما باید خودمان را مواظبت کنیم، باید مجاهده بکنیم خودمان را، باید حساب خودمان را خودمان بکشیم، قبل از اینکه آنجا حساب از ما بکشند، خودتان حسابتان را بکشید، قبل از اینکه حسابگرها حساب شما را بکشند.