جلسه سی و نهم کتاب الحلقه الاولی

جلسه سی و نهم کتاب الحلقه الاولی

جلسه سی و نهم کتاب الحلقه الاولی استاد شیخ اسامه آل بلال نجفی دربیت امام خمینی(قدس)

جلسه سی و هشتم کتاب الحلقه الاولی

جلسه سی و هشتم کتاب الحلقه الاولی

جلسه سی و هشتم کتاب الحلقه الاولی استاد شیخ اسامه آل بلال نجفی دربیت امام خمینی(قدس)

جلسه سی و دوم درس کفایه الاصول

جلسه سی و دوم درس کفایه الاصول

جلسه سی و دوم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه سی و یکم درس کفایه الاصول

جلسه سی و یکم درس کفایه الاصول

جلسه سی و یکم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه سی ام درس کفایه الاصول

جلسه سی ام درس کفایه الاصول

جلسه سی ام درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه سی و هفتم کتاب الحلقه الاولی

جلسه سی و هفتم کتاب الحلقه الاولی

جلسه سی و هفتم کتاب الحلقه الاولی استاد شیخ اسامه آل بلال نجفی دربیت امام خمینی(قدس)

جلسه سی و ششم کتاب الحلقه الاولی

جلسه سی و ششم کتاب الحلقه الاولی

جلسه سی و ششم کتاب الحلقه الاولی استاد شیخ اسامه آل بلال نجفی دربیت امام خمینی(قدس)

جلسه سی و پنجم کتاب الحلقه الاولی

جلسه سی و پنجم کتاب الحلقه الاولی

جلسه سی و پنجم کتاب الحلقه الاولی استاد شیخ اسامه آل بلال نجفی دربیت امام خمینی(قدس)

جلسه بیست و نهم درس کفایه الاصول

جلسه بیست و نهم درس کفایه الاصول

جلسه بیست و نهم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه بیست و هشتم درس کفایه الاصول

جلسه بیست و هشتم درس کفایه الاصول

جلسه بیست و هشتم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

صفحه 10 از 47 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >

یادداشت

به مناسبت شهادت شهید مصطفی چمران

به مناسبت شهادت شهید مصطفی چمران

هنر آن است که بی‏ هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی‏، و این هنر مردان خداست. قسمتی از پیامی به مناسبت شهادت شهید بزرگوار مصطفی چمران

حدیث هفته

حدیث هفته

حدیث هفته

و ما باید خودمان را مواظبت کنیم، باید مجاهده بکنیم خودمان را، باید حساب خودمان را خودمان بکشیم، قبل از اینکه آنجا حساب از ما بکشند، خودتان حسابتان را بکشید، قبل از اینکه حسابگرها حساب شما را بکشند.