جلسه چهل و ششم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و ششم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و ششم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه چهل و پنجم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و پنجم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و پنجم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه چهل و چهارم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و چهارم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و چهارم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه چهل و سوم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و سوم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و سوم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه چهل و دوم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و دوم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و دوم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه چهل و یکم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و یکم درس کفایه الاصول

جلسه چهل و یکم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه چهلم درس کفایه الاصول-النواهی

جلسه چهلم درس کفایه الاصول-النواهی

جلسه چهلم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه سی و نهم- درس کفایه الاصول

جلسه سی و نهم- درس کفایه الاصول

جلسه سی و نهم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

جلسه اول کتاب الحلقه الثانیه

جلسه اول کتاب الحلقه الثانیه

جلسه اول کتاب الحلقه الثانیه- استاد شیخ اسامه آل بلال نجفی دربیت امام خمینی(قدس)

جلسه سی و هشتم درس کفایه الاصول

جلسه سی و هشتم درس کفایه الاصول

جلسه سی و هشتم درس کفایه الاصول- توسط استاد سید علی خمینی در مدرس و مکتبه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در نجف اشرف

صفحه 8 از 47 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >

یادداشت

به مناسبت شهادت شهید مصطفی چمران

به مناسبت شهادت شهید مصطفی چمران

هنر آن است که بی‏ هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی‏، و این هنر مردان خداست. قسمتی از پیامی به مناسبت شهادت شهید بزرگوار مصطفی چمران

حدیث هفته

حدیث هفته

حدیث هفته

و ما باید خودمان را مواظبت کنیم، باید مجاهده بکنیم خودمان را، باید حساب خودمان را خودمان بکشیم، قبل از اینکه آنجا حساب از ما بکشند، خودتان حسابتان را بکشید، قبل از اینکه حسابگرها حساب شما را بکشند.